Chọn
Triển khai luật tiếp cận thông tin (13-12-2022)
Công văn số 49/SYT-VP (10-01-2022)
Quyết định 3014 (24-12-2021)
Quyết định 5084/2015/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (09-12-2015)
Thông tư 45/2015/TT-BYT Quy định về trang phục y tế (09-12-2015)
Thông tư 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện (09-12-2015)
Thông tư 40/TT-BYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (09-12-2015)
Thông tư 33/2015/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (01-11-2015)
Thông tư 24/2015 Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (14-09-2015)
Quyết định 3108/QĐ-BYT về ban hành tài liệu chuyên môn"chẩn đoán và điều trị RHM" (07-09-2015)
Thông tư Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh (06-04-2015)
Thông tư 01/2015/TT-BYT Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế (05-03-2015)
Nghị định 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn (23-02-2015)
Nghị định 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (20-01-2015)
Thông tư 24/2014/TT-BYT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (19-08-2014)
Quyết định 2968/QĐ-BYT, ngày 08/8/2014 của Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola (10-08-2014)
QUYẾT ĐỊNH 4132/2001/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCƠ GIỚI" (23-07-2014)
Thông tư 05/2014/TT-BYT quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT trong các cơ sở KCB (21-03-2014)
Thông tư 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (17-03-2014)
Thông tư 08/2014/TT-BYT Thông tư 08/2014/TT-BYT Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam (11-03-2014)
Thông tư 02/2014/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần (18-02-2014)
Thông tư 03/2014/TT-BYT về "BAN HÀNH DANH MỤC DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON" (12-02-2014)
Nghị định 176 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (16-01-2014)
Quyết định 4695/QĐ-BYT ngày 21/11/2013 Ban hành Bộ công cụ đánh giá Bệnh viện an toàn trong tình huống khẩn cấp và thảm họa (16-12-2013)
Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (16-12-2013)
Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công" (09-12-2013)
Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành (29-11-2013)
Chỉ thị 09/CT_BYT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng (28-11-2013)
Thông tư 40/2013/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI (27-11-2013)
Thông tư số 35/2013/TT-BYT, ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (26-11-2013)
Thông tư số 34/2013/TT-BYT, ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (25-11-2013)
Công văn 6757/UBND-VX về việc Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (14-11-2013)
Công văn 6756/UBND-VX Về việc Triển khai các biện pháp chống lạm dụng thuốc Recotus và các thuốc có chứa Dextromethorphan trên địa bàn tỉnh (14-11-2013)
Công văn 6760/UBND-VX về việc Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 (13-11-2013)
Thông tư 31/2013/TT-BYT Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện (13-11-2013)
Thông tư 25 /2013 /TTLT-BYT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (23-09-2013)
Thông tư 24/2013/TT-BYT Ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” (05-09-2013)
Thông tư 23/2013/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc (05-09-2013)
Thông tư 22 /2013/TT-BYT Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế (05-09-2013)
Thông tư 21/2013/TT-BYT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện (05-09-2013)
Thông tư 20 /2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (05-09-2013)
Thông tư 18 /2013/TT-BYT Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm (05-09-2013)
Thông tư 17 /2013/TT-BYT Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện (05-09-2013)
Thông tư 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người (05-09-2013)
Thông tư 15/2013/TT-BYT Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV (05-09-2013)
Thông tư 13 /2013/TT-BYT Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm (05-09-2013)
Thông tư 12/2013/TT - BYT Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (05-09-2013)
Thông tư 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (05-09-2013)
Thông tư 10 /2013/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006 (05-09-2013)
Thông tư 09 /2013/TT-BYT Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam (05-09-2013)