Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới 17/9/2023

Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới 17/9/2023

Xem tiếp...

Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt!

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945-19/8/2013)

Ngay sau khi thành lập (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Xem tiếp...

Kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2013)

Kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2013)

Xem tiếp...

Ngày 30-4: mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Đã 38 năm đã trôi qua, hơn 1/3 thế kỷ là khoảng thời gian cần thiết để chúng ta càng nhận ra ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng 30/4/1975.

Xem tiếp...