Trung tâm Y tế Đơn Dương tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế Đơn Dương là đơn vị thực hiện công tác giám sát, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú nhiều nhất trong toàn tỉnh. Từ 1/1/2020 đến ngày 20/2/2021, tổng số các biện pháp thực hiện cách ly y tế tại Đơn Dương qua 3 đợt: Cách ly tập trung 74 trường hợp (hiện còn 8 trường hợp cách ly tập trung); cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 5 trường hợp; cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 694 trường hợp (hiện còn 182 trường hợp); hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 4.706 người (hiện còn 2.083 trường hợp).

Xem tiếp...

Ban hành quyết định Phòng ngừa sự cố y khoa

Theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế 

Xem tiếp...

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề

Trong tuần TTYT đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề 

Xem tiếp...

Xây dựng các quy trình chuyên môn

Trong tuần qua TTYT Đơn Dương tiến hành xây dựng các quy trình 

Xem tiếp...

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra bệnh viện

Trong tuần vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng kế hoạch

Xem tiếp...