Bảng giá thuốc theo kết quả thầu năm 2018 - 2019 (Áp dụng từ 15/11/2018)

Bảng giá thuốc theo kết quả thầu 2018  - 2019

Xem tiếp...

Bảng giá thuốc 2017 - 2018

Bảng giá thuốc 2017 - 2018

Bảng giá vật tư , hoá chất 2017 - 2018

Bảng giá vật tư , hoá chất 2017 - 2018

Bảng giá vật tư, hoá chất 2016-2017

Bảng giá vật tư, hoá chất 2016-2017

Xem tiếp...

Danh mục thuốc đấu thầu 2016

Danh mục thuốc đấu thầu 2016