Bảng giá viện phí hoàn chỉnh

Bảng giá viện phí hoàn chỉnh 2019

Xem tiếp...

Giá viện phí năm 2019

Giá viện phí năm 2019

Bảng giá thuốc theo kết quả thầu năm 2018 - 2019 (Áp dụng từ 15/11/2018)

Bảng giá thuốc theo kết quả thầu 2018  - 2019

Xem tiếp...

Bảng giá thuốc 2017 - 2018

Bảng giá thuốc 2017 - 2018

Bảng giá vật tư , hoá chất 2017 - 2018

Bảng giá vật tư , hoá chất 2017 - 2018