Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc theo Thông tư 22/TT-BYT ngày 17/11/2023

Xem tiếp...

Bảng giá

Bảng giá

Xem tiếp...

Bảng giá khám chữa bệnh 2023

Bảng giá khám chữa bệnh 2023

Xem tiếp...

Thông tư 22 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Thông tư 22 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Xem tiếp...

Bảng giá dịch vụ tiêm ngừa 2023

Bảng giá dịch vụ tiêm ngừa 2023

Xem tiếp...