Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra bệnh viện

Trong tuần vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng kế hoạch

Xem tiếp...

Khảo sát và báo cáo ứng dụng đề tài NCKH

Nhằm phục vụ cho đề án CTCL bệnh viện tại đơn vị

 

Xem tiếp...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Trong tuần TTYT Đơn Dương đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài NCKH

 

Xem tiếp...

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Trong tuần vừa qua TTYT Đơn Dương đã tổ chức đợt khảo sát 

 

Xem tiếp...

Hoàn thành tiếp nhận chuyển giao 02 kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Vừa qua TTYT Đơn Dương đã hoàn thành tiếp nhận chuyển giao 02 kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

Xem tiếp...

Hoàn thành phác đồ điều trị

TTYT Đơn Dương hoàn thành 14 phác đồ điều trị 

Xem tiếp...