Ngành Y tế chung tay cùng cộng đồng “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nilon phân hủy dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Vì vậy hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ.

Xem tiếp...

Ban hành quyết định Phòng ngừa sự cố y khoa

Theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế 

Xem tiếp...

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề

Trong tuần TTYT đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề 

Xem tiếp...

Xây dựng các quy trình chuyên môn

Trong tuần qua TTYT Đơn Dương tiến hành xây dựng các quy trình 

Xem tiếp...

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra bệnh viện

Trong tuần vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng kế hoạch

Xem tiếp...

Khảo sát và báo cáo ứng dụng đề tài NCKH

Nhằm phục vụ cho đề án CTCL bệnh viện tại đơn vị

 

Xem tiếp...