Triển khai công tác KCB BHYT năm 2017

Ngày 14/3, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị công tác KCB BHYT năm 2017. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình giám định, thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2016 và triển khai công tác KCB BHYT năm 2017; Thông tin về tình hình kết nối, liên thông dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT điện tử. Hội nghị cũng tổ chức chuyển giao trách nhiệm ký hợp đồng KCB BHYT tại các bệnh viện tuyến Trung ương từ Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc cho BHXH thành phố Hà Nội.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, năm 2016, BHXH Việt Nam quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT với sự tham gia tích cực của các bệnh viện trực thuộc Bộ. Ngành Y tế và BHXH Việt Nam đã phối hợp tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí điều trị cho gần 150 triệu lượt người bệnh BHYT với chi phí gần 70.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại 21 bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế đã điều trị cho gần 2 triệu lượt người bệnh với chi phí thanh toán từ quỹ BHYT xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, tăng 22% số lượt và 31% số tiền so với năm 2015.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào công tác giám định chi phí KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, Hệ thống thông tin giám định BHYT được thiết lập và đi vào hoạt động, kết nối gần 100% cơ sở KCB trên toàn quốc với cơ quan BHXH theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phục vụ công tác quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT. Hiện nay, trên 94% cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu với Hệ thống. Tuy nhiên, tỷ lệ gửi dữ liệu trong ngày còn thấp, số hồ sơ bị từ chối chiếm trên 50% do cơ sở khám chữa bệnh chưa đưa danh mục dùng chung vào phần mềm quản lý bệnh viện. Tại 21 bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội đều đã thực hiện việc liên thông dữ liệu, thống nhất danh mục với cơ quan BHXH; Tuy nhiên, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng ngày rất thấp, nhiều đơn vị gửi dữ liệu sau 10 – 15 ngày, danh mục trong phần mềm của bệnh viện chưa thống nhất theo danh mục dùng chung ảnh hưởng đến công tác quản lý thông tuyến, giám định và thanh toán BHYT.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý KCB, thanh toán BHYT, ngày 01/3/2017, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-BHXH quy định mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Quyết định số 418/QĐ-BHXH về việc chuyển giao nhiệm vụ kí kết, thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế về BHXH Hà Nội.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn ghi nhận thành tích của 02 Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến đã đạt được trong 05 năm qua. Thời gian tới Trung tâm được giao vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT. Việc phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện, cơ sở KCB BHYT là những yếu tốt theo chốt quyết định sự thành công của Trung tâm trong thực thi nhiệm vụ. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn bày tỏ mong muốn việc tổ chức KCB, giám định thanh toán của các cơ sở KCB BHYT tuyến Trung ương sẽ là hình mẫu để phổ biến kinh nghiệm KCB, kinh nghiệm giám định trong toàn quốc. Hội nghị nhằm tổng kết công tác phối hợp nhưng đồng thời cũng là cơ hội để ngành BHXH cùng cơ sở KCB đối thoại chính sách để công tác phối hợp được thực hiện tốt hơn, khắc phục khó khăn vướng mắc cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc tin tưởng, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, sẽ đạt được sự thống nhất cao trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT nói chung và ứng dụng CNTT trong quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT nói riêng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2016, các bệnh viện tuyến Trung ương tại TP Hà Nội của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc, năm 2016, Trung tâm đã kí hợp đồng KCB BHYT với 22 cơ sở KCB tuyến Trung ương (21 bệnh viện) trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó có 03 bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt (Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Trung ương quân đội 108; Bệnh viện Việt Đức); 01 bệnh viện đa khoa hạng 1 (Bệnh viện E); 17 bệnh viện chuyên khoa hạng 1; 01 bệnh viện chuyên khoa hạng 2; 05 bệnh viện có đăng ký KCB ban đầu...

Đảo đảm quyền lợi cho 1,9 triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị theo chế độ BHYT, tăng 20,29% so với năm 2015 với chi phí thanh toán BHYT 7.783 tỷ đồng. Các cơ sở KCB đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, một số cơ sở KCB đã giảm tình trạng nằm ghép, thời gian chờ đợi trong KCB. Năm 2016, chi phí thuốc chiếm 42,5%. Một số cơ sở KCB đã chú trọng hơn đến việc sử dụng thuốc tiết kiệm và có hiệu quả.

Việc áp dụng Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BHYT-BTC gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên các cơ sở KCB cơ bản đã đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, sử dụng thống kê chi phí DVKT đúng quy định, việc sử dụng DVKT được kiểm soát tốt, chưa phát hiện tăng tần suất chi tiêu. Các cơ sở KCB ngày càng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác đấu thầu, năm 2016 Trung tâm tham gia tất cả các công đoạn trong lựa chọn nhà thầu mua thuốc. Đến 31/12/2016, Trung tâm đã thống nhất danh mục dùng chung với các cơ sở KCB. Đến nay, phần lớn cơ sở KCB đã thực hiện các danh mục dùng chung và 22/22 cơ sở KCB đã thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2016 với các cơ sở KCB đã thực hiện đúng các quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở KCB với ngành BHXH, chấp hành tốt các điều khoản đã thoả thuận theo hợp đồng đã ký kết, thực hiện tốt công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi bệnh nhân BHYT, kiểm soát tốt chi phí KCB, chưa phát hiện tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT. Thông qua công tác tham gia đấu thầu, công tác giám định, chi phí KCB được kiểm soát tốt, bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, đúng các quy định hiện hành. Việc đảm bảo quyền lợi người bệnh, thực hiện chế độ hồ sơ bệnh án, công tác thống kê, tổng hợp ngày càng tốt hơn, đảm bảo thanh toán đúng quy định. Đặc biệt, các cơ sở KCB đã tích cực phối hợp trong việc thực hiện liên thông dữ liệu quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB trên hệ thống giám định điện tử.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp về công tác KCB BHYT tại các bệnh viện, công tác giám định và thanh toán BHYT, thống nhất các danh mục dùng chung, kết nối với Hệ thống thông tin Giám định BHYT; …/.

PV