Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán BHYT

  Ngày 16/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017 với 63 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn chủ trì hội nghị.

Tỷ lệ kết nối liên thông dữ liệu trên toàn quốc đạt 94%

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, trước những yêu cầu về thực tiễn và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ cần phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giám định, thanh toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Cụ thể là đầu tư cho hoạt động KCB và thanh toán BHYT một hệ thống thông tin đồng bộ, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, cho hiện tại và tương lai. Hệ thống cần đảm bảo cung cấp thông tin dữ liệu chất lượng tốt để vừa phản ứng nhanh, can thiệp kịp thời, vừa hỗ trợ công tác điều hành, quản lý, giám định dữ liệu điện tử và nâng cao năng lực KCB BHYT.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp với BHXH Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT. Bộ Y tế đã ban hành Bộ mã Danh mục dùng chung, phiên bản số 4 và đang chuẩn bị ban hành phiên bản số 5. Bộ Y tế cũng đang hoàn tất Quyết định ban hành chuẩn dữ liệu đầu ra phù hợp với các Cổng tiếp nhận dữ liệu, giúp các cơ sở KCB chỉ phải áp dụng, thực hiện theo một chuẩn; đồng thời, hướng dẫn cơ sở KCB trích xuất dữ liệu khám chữa bệnh BHYT theo chuẩn dữ liệu đầu ra để chuyển lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Bộ đã tập trung chỉ đạo, xây dựng và ban hành các căn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ sở KCB trong việc áp dụng bộ mã danh mục dùng chung, trích chuyển dữ liệu. Về kết quả kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB, với cơ quan quản lý và cơ quan BHXH thời gian qua, báo cáo nêu rõ, đến tháng 2/2017, tỷ lệ kết nối liên thông dữ liệu trên toàn quốc đã đạt 94%; các cơ sở KCB chưa kết nối liên thông dữ liệu chủ yếu do chưa có lưới điện hoặc chưa được phủ sóng Internet. Một số địa phương có tỷ lệ kết nối, liên thông dữ liệu thấp là Thanh Hóa (69%), Hải Phòng (80%), Bắc Ninh (81%). Tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày trên toàn quốc trung bình đạt 41%, trong đó một số tỉnh có số lượng hồ sơ gửi đúng ngày thấp như Hải Phòng, Bình Định, Bình Dương, Khánh Hòa… Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội đạt 8% và 4% là tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh. Về số lượng hồ sơ bị từ chối do chưa chuẩn hóa danh mục dùng chung, theo thống kê, trong quý IV/2016, số hồ sơ bị từ chối toàn bộ trung bình của cả nước chiếm 23%, số lượng hồ sơ bị từ chối một phần chiếm tỷ lệ cao: 47%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có xu hướng giảm trên cả nước. Đến tháng 1/2017, tỷ lệ hồ sơ bị từ chối toàn bộ còn 13% và tỷ lệ hồ sơ bị từ chối một phần còn 39%.

Còn theo số liệu thống kê tại Cổng dữ liệu y tế, đến hết tháng 2/2017, đã có 7.758/13.568 cơ sở KCB chuyển dữ liệu lên Cổng dữ liệu y tế, đạt 57,2%. Trong đó, có 6.905 cơ sở triển khai phần mềm VNPT-HIS, 853 cơ sở dùng phần mềm KCB khác và còn 5.810 cơ sở chưa thực hiện chuyển dữ liệu KCB lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế (chiếm hơn 42,8%).

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ông Đặng Hồng Nam - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, các khó khăn vướng mắc ở cả trong các văn bản quy định đến tổ chức thực hiện tại các đơn vị. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định trong lĩnh vực CNTT ngành y tế còn thiếu, chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, trong đó đặc biệt là danh mục kỹ thuật tương đương gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Hệ thống dữ liệu Danh mục dùng chung ngành y tế còn chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong triển khai thực hiện thống nhất đồng bộ trong toàn quốc. Bộ mã DMDC với số lượng rất lớn, đang từng bước được bổ sung, cập nhật, chuẩn hóa thường xuyên, liên tục. Các văn bản hướng dẫn về thuê dịch vụ CNTT theo quy định của Chính phủ chưa đầy đủ và hoàn thiện.... Mặt khác, các cơ sở KCB hiện đang dùng nhiều phần mềm quản lý KCB do nhiều doanh nghiệp CNTT cung cấp; nhiều phần mềm không được chỉnh sửa, cập nhật kịp thời để đáp ứng được yêu cầu trích xuất dữ liệu theo các biểu mẫu thanh quyết toán BHYT theo quy định; Nhiều dịch vụ kèm theo chưa có, như Hệ thống quản lý chữ ký số dùng trong y tế, quản lý mã định danh cá nhân cho từng đối tượng người dân…; Chưa kết nối được kết quả xét nghiệm vào phần mềm do thiếu đồng bộ của các máy xét nghiệm, thiết bị sinh ảnh. Phim ảnh y tế chưa đưa vào hệ thống chung vì đòi hỏi dung lượng lưu trữ hệ thống quá lớn, tốn kém chi phí đầu tư ban đầu...

Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Bộ Y tế đã có khuyến cáo các cơ sở y tế trong việc sử dụng phần mềm. Theo đó, Bộ Y tế không bắt buộc cơ sở y tế phải sử dụng phần mềm của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT nào nhưng phần mềm phải đáp ứng chuẩn yêu cầu đầu ra, kết nối và liên thông, giám định điện tử được theo quy định.

Các đại biểu tham gia Hội nghị cũng thống nhất đề xuất Bộ Y tế ban hành chuẩn đầu ra cho phần mềm quản lý bệnh viện, chuẩn hóa, bổ sung các danh mục dùng chung, tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT để thực hiện việc kết nối liên thông,… đảm bảo việc thực hiện được thuận lợi, đúng tiến độ.

Liên thông dữ liệu tuyến huyện trước 31/8/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 266/KH-BYT ngày 10/3/2017 triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017. Trong đó, mục tiêu kết nối liên thông được chỉ rõ: 100% cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương liên thông dữ liệu KCB BHYT, đảm bảo thực hiện gửi dữ liệu điện tử thường xuyên, liên tục phục vụ giám định điện tử trước ngày 30/6/2017; 100% cơ sở KCB tuyến huyện liên thông dữ liệu KCB BHYT, đảm bảo thực hiện gửi dữ liệu điện tử thường xuyên, liên tục phục vụ giám định điện tử trước ngày 31/8/2017. Kế hoạch cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cần thực hiện như: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT; Thuê hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành y tế; Thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, dịch vụ an toàn, an ninh bảo mật thông tin, chống tấn công có chủ đích phục vụ vận hành Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế cũng thành lập Tổ hỗ trợ giải đáp chính sách BHYT, hướng dẫn sử dụng vận hành khai thác Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh BHYT; Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh BHYT cho các địa phương, các cơ sở y tế; Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành Y tế - BHXH để hỗ trợ thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc…

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh, năm 2017 là năm bản lề để thực hiện Nghị quyết 68 của Quốc hội khóa 13 về kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT giữa ngành y tế và cơ quan BHXH. Trên cơ sở mô hình kiến trúc tổng thể về CNTT trong khám chữa bệnh và tiếp thu các ý kiến phản ánh của đơn vị, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017, phấn đầu hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra. Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chỉ đạo, sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và sớm triển khai các hoạt động cụ nhằm hoàn thành việc kết nối, liên thông dữ liệu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tuân thủ đúng lộ trình liên thông dữ liệu.

                                                                                                                 ĐH