Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" về nội dung điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Một vấn đề liên quan tới sát sườn của người dân đang được nhiều người dân hết sức quan tâm, đó là giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng vào cuối năm nay.

Vậy giá được điều chỉnh tăng như thế nào? Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống của người dân? Giá dịch vụ tăng liệu có đi đôi với việc nâng cao chất lượng phục vụ. Tất cả những điều trên sẽ được người đứng đầu ngành Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời người dân trong chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày hôm nay.

 

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng đã nhận lời tham gia trả lời câu hỏi của chúng tôi hôm nay. Đầu tiên xin gửi tới Bộ trưởng câu hỏi như sau:Thưa Bộ trưởng, vừa qua liên bộ Tài Chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội đã đưa ra dự thảo Thông tư về việc điều chỉnh tăng giá viện phí vào cuối năm nay Bộ trưởng có thể cho biết dựa trên cơ sở nào mà liên Bộ quyết định tăng giá như vậy?

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Liên bộ Tài chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội dự kiến ban hành thông tư về điều chỉnh giá dịch vụ y tế dự định thực hiện vào cuối năm 2015 dựa trên những căn cứ như sau:

 

Thứ nhất:Luật BHYT sửa đổi đã quy định là liên bộ Tài chính, Y tế phải ban hành 1 thông tư điều chỉnh giá dịch vụ y tế thống nhất đối với các Bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc.

 

Thứ hai: Dựa vào Nghị quyết Trung ương số 63 của Trung ương 11 là điều chỉnh giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ và chuyển ngân sách của nhà nước từ chỗ cấp cho bệnh viện thì chuyển sang mua thẻ bảo hiểm và ủng hộ hỗ trợ, chính sách cho người nghèo, người thuộc diện chính sách

 

Thứ ba: Dựa vào Nghị định 16 của Chính phủ tháng 2 năm 2015 là giao quyền tự chủ cho các Bệnh viện và giá dịch vụ phải điều chỉnh từ năm 2015 và đến 2020 tất cả các yếu tố dịch vụ phải được tính đúng tính đủ. Đấy là những căn cứ về pháp lý.

 

Phóng viên: Tôi là một người dân nghèo ở vùng nông thôn, tôi được biết sắp tới đây sẽ tăng giá dịch vụ y tế vào cuối năm nay, vậy thì Bộ trưởng có thể cho biết mức điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế dự kiến là bao nhiêu? Và việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các đối tượng nhất là những người dân nghèo như chúng tôi thì có bị ảnh hưởng không?

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Giá dịch vụ y tế bao gồm 7 yếu tố chính gồm chi phí trực tiếp như: thuốc, vật tư tiêu hao, điện nước, xử lý chất thải, sửa chữa, bảo hành bảo trì, và các yếu tố khác như: lương, phụ cấp, khấu hao tài sản cố định và đào tạo nghiên cứu khoa học. Hiện nay giá dịch vụ y tế mới tính 3/7 yếu tố, ngay một số địa phương trong 3 yếu tố mới chỉ tính từ 60-70% giá trị thật của 3 yếu tố đó. Vì thế liên bộ xây dựng điều chỉnh giá dịch vụ thống nhất các bệnh viện đồng hạng trong toàn quốc với 1800 giá dịch vụ mà chủ yếu điều chỉnh ở giá tiền khám bệnh và tiền giường sẽ phân với các hạng bệnh khác nhau. Và theo lộ trình trước mắt chỉ điều chỉnh giá dịch vụ đối với bệnh nhân có thẻ BHYT chứ không phải với người chưa có thẻ. Từ nay đến hết năm phải điều chỉnh giá dịch vụ để tính đủ chi phí trực tiếp  mà chi phí đã được ban hành từ năm 2012 cộng thêm phụ cấp đặc thù(tiền trực 24/24h), phụ cấp tiền phẫu thuật thủ thuật. Từ 2016 thì giá đó cộng với tiền lương của người lao động và đến 2020 phải tính đúng 7 yếu tố giá dich vụ đó.

 

Khi điều chỉnh giá, có tác động tới người dân đặc biệt với người nghèo được hưởng lợi rất nhiều. Thay vì trước kia giá thành không được kết câu vào giá, thì người bệnh và người nghèo phải trả thêm phần được tính giá như vậy phải bỏ tiền túi ra và hiện nay với Luật Bảo hiểm sửa đổi người nghèo được nhà nước mua 100% thẻ BH và không phải đồng chi trả. Như vậy tất cả những mức chi trong BHYT được thanh toán 100%.

 

Đối với diện chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, và người sống vùng biển đảo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa thì cũng được hưởng như người nghèo

 

Đối với người cận nghèo được nhà nước hỗ trợ mua 70%, và rất nhiều địa phương đã hỗ trợ mua 30% cho người cận nghèo. Như vậy đồng chi trả chỉ còn 5%. Cho nên tác động này không đến người cận nghèo

 

Tác động lớn nhất là đối với người chưa có thẻ bảo hiểm. Đến năm 2016 tùy theo tình hình, nếu như điều chỉnh giá với người không có thẻ Bảo hiểm thì đây là vấn đền lớn đối với người không có thẻ Bảo hiểm. Chúng tôi nghĩ rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người,và tham gia bảo hiểm là sự chia sẻ của cộng đồng, giữa người ốm và người khỏe, giữa những người thành viên trong gia đình thì cách tốt nhất là tham gia BHYT để xây dựng một nền y tế công bằng hiệu quả và phát triển.

 

Thứ hai:Đối với bệnh viện. Khi giá dịch vụ tính đúng, tính đủ khi đó Bệnh viện mới có đủ nguồn để chi phí các chi phí trực tiếp cũng như các chi phí khác như trên, như vậy chất lượng khám chữa bệnh bắt buộc phải tăng lên, và có điều kiện để đầu tư máy móc và mua đủ trang thiết bị không bắt người dân phải đi mua thêm những phần không được tính

 

Thứ ba. Nhà nước, thay vì phải bao cấp những chi phí chưa được tính vào giá cho cả người giàu và người nghèo, thì dùng cái tiền đó mua thẻ BH cho người nghèo, cận nghèo, và người chính sách xã hội khác như vậy cũng làm tăng thêm quyền lợi cho người nghèo, người diện chính sách và những đối tượng mà cần bảo trợ khác.

 

PV. Như Bộ trưởng nói thì người mua BHYT sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi mà giá dịch vụ y tế tăng.

 

Phóng viên:Thưa Bộ trưởng tôi là một người dân và tôi rất quan tâm tới việc là cuối năm nay thì sẽ có việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế. Và tôi rất là lo lắng việc tăng giá dịch vụ y tế thì chất lượng dịch vụ có được tăng hay không? Được biết Bộ Y tế đang triển khai Đề án Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh vậy Bộ trưởng có thể cho biết 1 số giải pháp có thể nâng cao chất lượng phục vụ có được nâng cao hay không?

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Khi điều chỉnh giá dịch vụ tăng lên theo phương hướng tính đúng tỉnh đủ thì chắc chắn chất lượng dịch vụ y tế cũng tăng thêm và Bộ Y tế đã và đang quyết liệt  thực hiện giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

 

Thứ nhất: Quyết liệt giảm tải và nâng cao cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, điều này đòi hỏi sự đầu tư của nhà nước và chính quyền các cấp đã huy động mọi nguồn lực của xã hội kể cả y tế tư nhân và công tư.

 

Thứ hai: Ban hành tiêu chuẩn về chất lượng và các bệnh viện phải tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng này.

 

Thứ ba: cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian chờ đợi, và giảm tải cho bệnh nhân.

 

Thứ tư: Đổi mới toàn diện phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh: Như đổi mới trang phục để người bệnh có thể nhận rõ chức năng của người cán bộ y tế; tập huấn toàn bộ từ giám đốc đến nhân viên thu tiền và nhan viên bảo vệ về các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp và trên tinh thần: “bệnh nhân đến niềm nở, bệnh nhân ở tận tình, bệnh nhân về chu đáo” và tổ chức cán bộ tình nguyện, thầy thuốc trẻ hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh, thành lập các phòng công tác xã hội, đơn vị chăm sóc khách hàng để thực hiện các công tác chăm sóc cho người bệnh. Bên cạnh đó bằng cách giám sát là lắng nghe từ đường dây nóng hiện nay đã triển khai trên 2 năm và thực hiện rất hiệu quả, cũng như thông tư để thực hiện thùng thư góp ý và tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như là kỷ luật nghiêm minh những trường hợp sai phạm nếu được phát hiện qua phản ánh của bệnh nhân cũng như của cán bộ y tế.Một giải pháp khá cơ bản và căn cơ đó là khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong đó có tính tiền phụ cấp đặc thù và tiền lương vào đó phải nâng cao chất lượng của cán bộ y tế vào đó vì thu nhập của họ được cải thiện và tăng thêm để tái tạo sức lao động như vậy trách nhiệm được tăng thêm. Mặt khác khi bệnh viện tự chủ, giá dịch vụ tăng lên tạo lên một sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị y tế công lập; giữa đơn vị y tế công lập và ngoài công lập cho nên bắt buộc bệnh viện phải nâng cao chất lượng mới thu hút được bệnh nhân và bệnh viện nào phục vụ tốt thì BHXH mới ký hợp đồng nếu không thì sẽ không ký hợp đồng thì cũng là giảm cái nguồn thu và hoạt động y tế của bệnh viện. Và khi được trả lương từ nguồn thu BHYT thì phải đổi mới để toàn diện và đổi mới tu duy từ chỗ là ban ơn thì trở thành người phục vụ bệnh nhân và coi bệnh nhân là trung tâm của sự phục vụ. Chúng tôi nghĩ và hy vọng là điều này không thể một sớm một chiều, nhưng chắc chắn chất lượng dịch vụ y tế ngày một tốt hơn để hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 

PV: Có thể thấy khi tăng viện phí việc tính đúng tính đủ sẽ tạo áp lực lên một số bệnh viện cạnh tranh, tôi muốn hỏi Bộ trưởng khi tạo áp lực cạnh tranh như vậy thì muốn thu hút được bệnh nhân thì các bệnh viện phải nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời bệnh viện nào cũng muốn là bệnh viện mình thật đông bệnh nhân như vậy lương của nhân viên y tế và bác sĩ mới cao. Như vậy có tạo ra nghịch lý và chủ trương của Bộ Y tế từ trước đến giờ là chũng ta đang muốn giảm quá tải bệnh viện hay không?

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Giảm tải bệnh viện lại là một khía cạnh khác. Đối với giảm tải bệnh viện, Thứ nhất: thì hiện nay ta phải tăng số giường bệnh trên 10000 dân. Thứ hai phải có chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để cho tuyến bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh có kỹ thuật cao, cho nên bệnh nhân sẽ khoogn cần phải đi xa,  đỡ tốn thời gian, phiền phức và tiền bạc mà vẫn được thụ hưởng các dịch vụ cao ngay tại nhà mình, đó là vấn đề mà người dân thích nhất; Thứ ba: có các phân tuyến kỹ thuật, có những bệnh thông thường có thể chữa ngay tại trạm y tế xã. VD như: Sanh bình thường thì không cần phải chuyển lên tuyến trên, vừa tốn kém, vừa mất thời gian, vừa bị nhiễm trùng chéo và đặc biệt là nhiễm khuẩn chéo bệnh viện là một trong những nguyên nhân gây tử vong và kéo dài thời gian nằm viện hiện nay và không phải thách thức đối với các nước đang phát triển mà kể cả với các nước đã phát triển vấn đề kháng kháng sinh  vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện, nhiễm trùng chéo.

 

PV. Xin cảm ơn Bộ trưởng đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế