KH tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

 

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra,  vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng KH tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.